logo

ILIAS CORP INTERNATIONAL DOO BEOGRAD - Mašine koje pomeraju svet

Kontakt:

Vojislava Ilića 22
11000 Beograd
Srbija
Tel/Fax: 011/2409-530
Mob: 063353777

Zastupništvo

Imati dobru ideju jednostavno je težak zadatak. Naš cilj je bio da stvorimo sistem koji bi smanjio troškove naplate, povećao stopu reciklaže, bio isplativ i iznad svega obezbedio čisto i prijatno okruženje. Sotkon je kompletan koncept reciklaže koji se bazira na jedinstvenom, modularnom, skalabilnom, nenametljivogm sistemu. Nepropustljivi kontejneri za otpad i reciklažu su skriveni od pogleda, nalaze se u podzemlju, dok se otpad prikuplja putem diskretnih kanti od nerđajućeg čelika smeštenih na površini. Jednostavnost Sotkon rešanja garantuje da integracija može biti postepena, sa minimalnim uticajem na postojeće sisteme i metode sakupljanja otpada. Pošto je potpuno ekološke prirode, 99% korišćenog materijala može da se reciklira. Ovaj sistem može da smanji ukupne troškove komunalnog poslovanja za više od 30% koristeći manje radne snage, vozača i manju potrošnje energije. Sistem takođe promoviše separaciju reciklažnih strimova na površini, skraćujući proces prerade otpada.

Sa posebnim reciklažnim kontejnerima ima manje rezidualnog otpada namenjenog za deponiju, a to znači da će svaki put kada se prazne kontejneri imati manje đubreta. Postojeća komunalna vozila mogu da se primenjuju uz Sotkon sistem u kome se koriste plastični kontejneri otporni na udarce i koroziju. Koriste se male, lagane hidraulične dizalice na daljinsko upravljanje, koje ne utiču na nosivost i kače se na vrh komunalnog vozila, omogućavajući jednom vozilu da prazni kako Sotkon, tako i standardne kontejnere. Alternativne kontejnere istog materijala sa dnom koje može da se otvori mogu da prikupljaju druga komunalna vozila.

ŠIROK OPSEG KOMORE ZA PRIHVATANJE

 • Kante mogu da budu dizajnirane i napravljene tako da odgovaraju potrebama kupaca ili mesta na kome će se instalirati.
 • Zahvaljujući posebnom Sotkon dizajnu, ulaz vode je onemogućen.
 • Samo kontejner se uklanja, ne kompletna instalacija za pražnjenje.
 • Lako za čišćenje i održavanje.
 • Instalacija se uklapa u okruženje.

Separacija na površini

Separacijom otpada na površini, povećava se obim recikliranog otpada, a troškovi daljeg razdvajanja su smanjeni. Pošto je na kantama jasno obeleženo gde se baca koji otpad, separacija na površini je dobro prihvaćena. Sotkon sistem po definiciji promoviše povećano i bolje odvajanje.

Ekonomičnost

U gradovima koji imaju veliki broj Sotkon kontejnera, ekonomske prednosti su evidentne. Komunalni troškovi su smanjeni do 30% u poređenju sa troškovima pre postavljanja instalacija. Ove činjenice su potvrđene od strane lokalnih vlasti zaduženih za komunalne troškove.

Privlačnost

Sotkon sistem ima ergonomičan dizajn, jednostavan je, zdrav i siguran. Važno je da instalacije budu u harmoniji sa okruženjem; moguć je dizajn po želji za posebne lokacije, kao što su npr. gradski istorijski centri.

Dugovečnost

Korišćeni materijali, kvalitet proizvodnje i dizajn omogućavaju Sotkon sistemu dug vek. Najvažniji deo ovog dizajna su integralna zaptivka i kanal koji eliminišu prodiranje vode. Imajući u vidu da je sistem modularan, kante se lako mogu zameniti, ili se može dodati više kontejnera, u zavisnosti od potreba.

Fleksibilnost i prilagodljivost

Jedinstveno patentirani dizajn omogućava prilagođavanje karakteristikama okoline. Izuzetno je lako da se prevaziđu bilo kakve barijere stvorene talasastim kablovima ili cevima. Strma podloga ili valovit teren ne predstavljaju problem za Sotkon sistem.

Mogućnost korišćenja postojećih voznih sredstava

Pošto je moguće koristiti postojeća komunalna vozila, nema potrebe za dodatnim investicijama za podržavanje instalacije Sotkon sistema. To znači da se koristi tradicionalni sistem odnošenja otpada zajedno sa Sotkon sistemom, uz korišćenje istog vozila.

Recikliranje stakla

Kante mogu da se prilagode za staklene flaše, a takođe imaju opciju sakupljanja baterija sa suvim ćelijama. Dimenzije otvora kante mogu da se prilagode u zavisnosti od vrste otpada.

Dodatak - dizalica

Možemo da Vam obezbedimo jednostavan i povoljan dodatak - dizalicu koji omogućava da kolekciju izvrši jedna osoba, koja će na taj način biti udaljena od otpadnog materijala. Dizajnirana da poveća brzinu, higijenu i smanji operativne troškove.

Hidraulični poklopac

Omogućeno je daljinsko upravljanje celim sistemom, od otvaranja poklopca za prikupljanje do kolekcije otpada i pražnjenja kontejnera. Napajanje može da se vrši uz pomoć solarnog panela, uz obezbeđeni nesmetani nastavak funkcionisanja sistema. Ova funkcija može da se doda u bilo kom trenutku.

Solarni panel

Mali solarni panel omogućava samoodrživost sistema, a dovoljno mu je samo nekoliko sati dnevne svetlosti. Ovaj dodatak može da bude dizajna koji će se uklopiti u okruženje. Instalacija je jednostavna i potrebno je minimalno kabliranje.

Sigurnosna platforma

Kada se kontejner uklanja iz betonskog spremišta, sigurnosna platforma se automarski podiže i u potpunosti prekriva otvor. Sigurnosna platforma je u potpunosti bezbedna i stabilna i može da izdrži opterećenje do 900kg.

Dogovorena integracija

Dizajn poklopca omogućava potpunu integraciju sa asfaltnom površinom koja ga okružuje. Mogu da se primene različita rešenja kao što su kaldrma, kamen, pločice u različitim bojama itd. za kompletiranje instalacije.

Sertifikati

 • 120.5429.2008.1.SR
 • 120.5429.2008.2.SR
 • 120.5429.2008.3.SR
 • 120.5429.2008.4.SR
 • 120.5429.2008.5.SR
 • Sve komponente si testirane po EN 13071-1, EN 13071-2
 • Europska mašinska normativna direktiva 2006/42/CE

Sotkon sistem je modularan i omogućava dodavanje različitih komplementarnih opcija u bilo kom trenutku od kontrole pristupa, preko ograničavanja zapremine po otvoru, do merenja težine otpada.

Sotkon sistem takođe može da vrši sakupljanje i prenos podataka za izveštavanje o otpadu uklonjenom po lokalnim zahtevima.