logo

ILIAS CORP INTERNATIONAL DOO BEOGRAD - Mašine koje pomeraju svet

Kontakt:

Vojislava Ilića 22
11000 Beograd
Srbija
Tel/Fax: 011/2409-530
Mob: 063353777

Reference

2009. godina

 • Rušenje objekata u fabrici „CER" Čačak
 • Kompletna eksplatacija kamenoloma Progres-Pirot
 • Iskopi za stambeno-poslovne objekte

2010. godina

 • Uslužno drobljenje kamena, betona i šljunka
 • Ugradnja podzemnih kontejnera za otpad na teritoriji grada Beograda
 • Građevinsko-zanatski radovi na asfaltiranju pijace, Blok 44 - Novi Beograd, za JP Gradske pijace

2011. godina

 • Izgradnja prilaznih puteva unutar stambeno-poslovnog kompleksa Stepa Stepanović na Voždovcu
 • Zemljani radovi na izgradnji poslovno-stambenih objekata u kompleksu Stepa Stepanović na Voždovcu
 • Izgradnja parkinga na Voždovcu
 • Rušenje mlečne pijace Dušanovac za JP Gradske Pijace
 • Drobljenje betona u fabrici FIAT Kragujevac

2012. godina

 • Zemljani radovi na izgradnji kanalizacije u Novom Sadu 
 • Zemljani radovi na izgradnji poslovno-stambenih objekata u naselju Dr. Ivana Ribara, Novi Beograd  
 • Zemljani radovi na Energetskom koridoru u Novom Sadu 
 • Izgradnja više šumskih puteva na teritoriji Srbije za JP Srbijašume

2013. godina

 • Završni zemljani radovi na objektima "Stepa Stepanović" i "Dr. Ivana Ribara" u Beogradu
 • Zemljani radovi na objektu "Banka mat. ćelija-Inst. za majku i dete" u Beogradu
 • Mašinski iskop za stambeno-poslovne objekte u Mirijevu i Zvezdari u Beogradu
 • Zemljani radovi na objektu "Distributivni centar-Dhelhaize Group" Stara Pazova
 • Izgradnja pristupne saobraćajnice u Beogradu

2014. godina

 • Izgradnja distributivne gasne mreže na teritoriji opštine Grocka
 • Zemljani radovi na izgradnji autoputa - Koridor 10 u Pirotu
 • Zemljani radovi na Energetskom koridoru u Novom Sadu

2015. godina

 • Izgradnja distributivne gasne mreže na tritoriji opštine Grocka
 • Građevinski radovi na izgradnji autoputa - Koridor 10 u Pirotu
 • Izgradnja više šumskih puteva na teritoriji Srbije za JP Srbijašume
 • Izgradnja i adaptacija poslovnog prostora u Beogradu cca 300m2

2016 godina

 • Izgradnja distributivne gasne mreže na teritoriji Braničevskog okruga cca 20km
 • Izgradnja i rekonstrukcija više šumskih puteva u Srbiji za JP Srbijašume      
 • Izvođenje zemljanih radova na izgradnji tržnog centra BIG u Beogradu              
 • Izrada ribnjaka cca 20ha

2017 godina

 • Izgradnja distributino gasne mreže na teritoriji Braničevskog okruga cca 55km
 • Izgradnja i rekonstrukcija šumskih puteva u Srbiji za JP Srbijašume
 • Izrada pristupnih saobraćajnica za poslovni kompleks u Beogradu